• "işi Uzman'ına bırakın"
Baskı


Hazırlanan kalıp, bıçak ve depodan gelen Kağıt ham madde ile baskı referansını göz önünde tutarak işin baskısını tamamlarız. Tüm süreç boyunca kontrollerini sürdüren Prinect Image Control sistemimiz ile kusursuz renk sonucu sağlarız.